Бібліотека
загальноосвітнього навчального закладу в контексті законодавства
(інформаційний список законодавчо-правових матеріалів)

    В сучасних умовах значно підвищується роль бібліотеки середнього навчального закладу. Вона має бути інформаційним центром, центром виховання громадянина, високоосвіченої, інтелектуальної особистості, покликана сприяти прилученню дітей до історії та культури народу.
    В своїй діяльності шкільні бібліотеки повинні керуватися нормативно-правовими документами, які визначають основні завдання бібліотеки, регламентують її роботу. Шкільні бібліотеки повинні знати правові документи а також права дитини і користуватися ними у повсякденній роботі. 
    Основними нормативно-правовими документами є:
1.    Конституція України. Прийнята на п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. Станом на 1 січня 2006 року. Офіційне видання – Київ, 2006. – 124 ст.
2.    Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.
3.    Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про освіту»». Введений в дію Постановою Верховної Ради України № ЮОа/96-ВР, від 23.03.1996 року.
4.    Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України – № 33,     12 серпня 1998 р.
5.    Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття»//Освіта – 1993 , № 44446.
6.    Національна програма «Діти України». //Все для вчителя – 1998, № 17.
7.    Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу». Станом на 20 липня 2000 року// Офіційне видання. Додаток до щотижневика «Відомості Верхової ради України»
8.    Положення «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу». Затверджено наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999 р № 139
9.    Закон «Про мову в Україні» від 28.10.1989 року, № 8312-11.
10.    Комплексна програма пошуку навчання і виховання обдарованих дітей та молоді // Інформаційний збірник Мін. освіти України , 1992, № 3, ст.17-22
11.    Декларація прав дитини. // Права дитини: Збірник документів, Львів, 1995, ст. 25-29.
12.    Конвенція ООН «Про права дитини». Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та  приєднання  резолюцією  44/25  Генеральної  Асамблеї  від 20 листопада 1989 р. Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року.
13.    Положення «Про організацію та проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»», затверджений наказом МОіН України від  10 лютого 1999 року.
14.    Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти»// Освіта, 1998, № 39-40, 3-10.06.1998 р.
15.    Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» // Урядовий кур’єр, 1999, № 83-84, 6 травня.

16.    Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. Наказ МОН № 931 від 12.08.14 року. Додаток.